Budownictwo · 25 maja 2021

Praca na wysokości i techniki alpinistyczne

Czym jest praca na wysokości, określono w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.07.1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Uogólniając jej definicję, można przyjąć, że niemalże każda czynność wykonywana powyżej 1m nad ziemią lub podłogą jest pracą na wysokości….

Chyba że powierzchnia jest osłonięta ze wszystkich stron co najmniej półtorametrowej wysokości ścianą lub inną stałą konstrukcją zabezpieczającą. Zatem można tutaj zakwalifikować nawet pozornie zwyczajną drabinę. Wszelkie prace budowlane prowadzone na rusztowaniach czy dachach jednoznacznie określają swój charakter wysokościowy. Dlatego praca na wysokości jest bez wątpienia zajęciem, które wymaga szczególnej ostrożności i spełnienia wielu norm bezpieczeństwa.

Jednakże nierzadko takie prace są konieczne do wykonania. Dlatego warto wtedy skorzystać z wyspecjalizowanych firm świadczących usługi wysokościowe, co przyniesie ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim zapewni, że kadra wykonująca powierzone zadanie będzie odpowiednio przeszkolona, będzie mieć aktualne badania lekarskie, dysponować będzie wiedzą i niezbędnym sprzętem zabezpieczającym. Zdecydowanie zminimalizuje to ryzyko wypadków.

Prace wysokościowe z wykorzystaniem technik alpinistycznych

Są również takie prace, które swoim charakterem wymagają posługiwania się technikami alpinistycznymi. Przykładem może być tutaj budowa różnego rodzaju konstrukcji kratownicowych, scen, masztów telekomunikacyjnych, ale także prace konserwatorskie na elewacjach wieżowców, czy w obiektach przemysłowych. Usługi alpinistyczne są tutaj wręcz niezbędne. Osoby i firmy świadczące takie usługi ze szczególną starannością powinny dbać o odpowiednie przygotowanie, szkolenia, doświadczenie oraz sprzęt spełniający wszelkie normy, a także jego odpowiedni stan techniczny.

Wszelkie prace na wysokości wymagają niezwykłej odpowiedzialności, spełnienia wszelkich standardów i norm. Każdy podmiot oferujący usługi w tym zakresie dla różnych branż, czy osób fizycznych powinien mieć opracowane procedury i instrukcje. Dlatego warto stawiać na doświadczonych specjalistów.