Moduły LED · 30 września 2016

Poprawna specyfikacja – moduły LED

Każdy produkt, który zakupujemy od sprawdzonych sprzedawców powinien posiadać pełną specyfikację, czyli najważniejsze informacje dotyczące poprawnego funkcjonowania i użytkowania produktu. Wszystkie parametry tam zawarte, są zazwyczaj rozszerzeniem informacji zawartych na opakowaniu danego produktu. W dzisiejszych czasach co raz bardziej popularne staje się zamieszczanie takich informacji na stronie WWW producenta, co jest bardzo wygodną opcją.

Jak zatem powinna wyglądać specyfikacja prawidłowego i bezpiecznego użytkowania modułu LED? Powinna zawierać następujące informacje:

  1. Przeznaczenie modułu: mogą występować moduły do wbudowania lub do niezależnego użytku.O ile te pierwsze wymagają zastosowania specjalnej obudowy gwarantującej bezpieczne jego użytkowanie, o tyle te ostatnie takiej dodatkowej ochrony nie potrzebują.   Moduły do wbudowanie musza posiadać specjalne oznaczenia, które mówią o tym jakiego typu urządzenia kupiliśmy;
  2. Temperatura pracy: informacja ta jest bardzo ważna. Mówi ona o tym w jaki sposób należy odprowadzać ciepło od modułu, oraz o miejscach w których moduł nagrzewa się najbardziej.
  3. Przykładowy schemat połączenia;
  4. Podział modułów pod względem urządzeń zasilająco – sterujacych: wyróżnione tutaj powinny zostać urządzenia, które działają po bezpośrednim podłączeniu do prądu elenktycznego ( samo statecznikowe), lub urządzenie wykorzystujące zasilacz sieciowy ( półstatecznikowy). Istnieje jeszcze jedna, trzecia grupa produktów, w którym urządzenie zasilająco – sterujące jest odrębnym wytworem ( nie samo statecznikowe)

Informacje zawarte w specyfikacji mogą być odwzorowane w postaci ogólnie przyjętych kodów, które dotyczą modułów LED. Jest to szczególne ważne w przypadku gdzie role odgrywa jednorodność parametrów fotometrycznych i kolorymetrycznych oświetlenia LED.

Wyżej wymienione parametry, są jedynie przykładowymi, które pojawiają się w specyfikacji. Nie są to oczywiście jedyne jakie się tam znajdują.

Zajmijmy się omówieniem sprawy wyjaśniającej jednoznacznie kto ponosi odpowiedzialność za słowa które padły w specyfikacji danego produktu. Jest raczej jasnym, że za wszystko co napisane w specyfikacji odpowiada producent danego sprzętu. Dane na jego temat powinny być zamieszczone na stronie internetowej producenta po to, aby dostawcy którzy kupują produkty bezpośrednio od producenta byli pewni, że produkty spełniają wszystkie wymogi i są zgodne z opisem. Jest to bardzo ważne w przypadku dochodzenia spraw dotyczących wadliwych lub niezgodnych ze specyfikacją sprzętów.