Oświetlenie LED · 3 sierpnia 2016

Czym jest trwałość LED?

Trwałość każdego produktu, bez względu na to jakiego typu jest ten produkt jest niezwykle istotna. Jako nabywcy, myślimy nad tym czy nasze pieniądze zostaną racjonalnie wydane, dlatego nie możemy pozwolić sobie na słabej jakości drogie sprzęty, które nie spełnia naszych potrzeb. Nie inaczej jest w przypadku oświetlenia LED. Trwałość oświetlenia LED, jak w przypadku każdego oświetlenia jest liczona w godzinach świecenia poszczególnej diody w określonych warunkach. Inaczej bowiem będzie zachowywała się np.: taśma z profilem led w warunkach stałej temperatury a inaczej zaś na zewnątrz budynków ze zmienną temperaturą.

Jeżeli pod uwagę bierzemy diody led, warto zdać sobie sprawę że ich wygasanie nie przebiega tak gwałtownie jak np.: w przypadku awarii zwykłej żarówki. Dlatego w tym przypadku podstawowym warunkiem sprawdzania trwałości diod LED będzie czas kiedy zachowany jest satysfakcjonujący, prawidłowy strumień emitowanego światła.  Wartość tę podaje się w procentach wartości jaka była na poczatku. Trwałość diody LED to czas kiedy strumień światła spanie poniżej 70% początkowej wartości. Taka trwałość jest zdefiniowana symbolem L70. Podobnie ma się sytuacja z oznaczeniem L50 czyli momentu kiedy strumień światła spadnie o 50% wartości początkowej.

Podane wartości powyżej stanowią jednak wycinek właściwości świetlnej jaką posiadają diody LED, określające ich trwałość. Indywidualne parametry dostosowane są bowiem do konkretnego wyrobu. Ale jak sytuacja ma się z punktu widzenia zwykłego użytkownika? Dla niego istotna jest wiedza nie tylko na temat indywidualnego źródła światła, ale również, jaki % emitowanego światła może ulec uszkodzeniu przed osiągnięciem czasu L.

Podczas kiedy porównujemy wytrzymałości produktów LED rożnych producentów, trzeb uzmysłowić sobie jedno, zaufać informacjom podawanym przez producenta. Tak jak już było wspomniane, trwałość poszczególnych produktów, w dużej mierze będzie zależała od warunków w jakich przyjdzie pracować urządzeniom. Choć dobra praktyka pokazuje, że im więcej zainwestujemy w sprzęt dobrej jakości od sprawdzonych producentów, mamy większe szanse na to, że inwestycja się zwróci a my będziemy się cieszyć pięknym LED’owym oświetleniem przez lata.

Co jednak mówią badania? Pokazały one, że diody o świetle czerwonym wytrzymują średnio ok. 150 tysięcy godzin świecenia. te które świeca na żółto, już mniej bo zaledwie 125 tysięcy godzin. Rekordzistą w niniejszej klasyfikacji jest niewątpliwie światło pomarańczowe. Daje ono ok 250 tysięcy godzin światła. Jest to blisko 29 lat świecenia! Najgorsze wyniki osiągają natomiast LED’y białe, zielone i niebieskie. Jest to od 30-70 tysięcy godzin. Jedynym szczegółem, który warto dodać w tym miejscu jest to, że badania przeprowadzone zostały w warunkach laboratoryjnych, które jak wiem znacznie różnią się od codziennego użytkowania w gospodarstwach domowych.